ΣΤΟΧΟΙΒασικοί στόχοι του έργου είναι η υλοποίηση μιας πλατφόρμας για την ενίσχυση της προστασίας των ιστορικών κτιρίων και των χώρων πολιτισμού μέσω της έγκαιρης και έγκυρης αξιολόγησης των μέτρων πυρασφάλειας, της εφαρμογής σεναρίων βελτίωσης της πυρασφάλειας και της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επηρεάζουν την πυρασφάλεια αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας των ιστορικών κτιρίων.